Skip to main content
Mediji in govorjena slovenščina. Zbornik s posveta.


Uredil: Boris Kern
Leto: 2022


Zbornik s posveta Mediji in govorjena slovenščina, ki je potekal 25. septembra 2020 v Atriju ZRC v organizaciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, združuje prispevke dvanajstih vabljenih strokovnjakinj_ov, večinoma s področja jezikoslovja in medijev. V njih so predstavili svoj pogled na aktualno stanje slovenščine v medijih, nekateri med njimi tudi z vidika političnih pritiskov in teženj po spremembah medijske zakonodaje v letu 2020. Slednje pa je bila tudi neposredna vzpodbuda za organizacijo posveta. Zbornik vključuje tudi prepis razprave, ki je na posvetu pospremila predstavljene prispevke, ter prispevek sodelavk_cev RTV Slovenija v dodatku, v katerem je predstavljena skrb za jezik na tem javnem zavodu.Kazalo vsebine

Uvodne besede

Boris Kern
Kozma Ahačič
Oto Luthar

Prispevki

Kozma Ahačič:
MEDIJI, GOVORJENA SLOVENŠČINA IN JEZIKOVNA POLITIKA

Helena Dobrovoljc:
RADIJSKI DISKURZ KOT KODIFIKACIJSKO MERILO

Marko Stabej:
JAVNA GOVORJENA SLOVENŠČINA: KULT ENAKOSTI ALI KULTIVIRANJE RAZLIČNOSTI?

Tanja Mirtič:
GOVORJENI KNJIŽNI JEZIK

Razprava

Hotimir Tivadar:
RTV SLOVENIJA – IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE?

Tina Lengar Verovnik:
JEZIK NA RTV KOT MERILO; MERILA ZA JEZIK NA RTV

Monika Kalin Golob:
V SLUŽBI JAVNOSTI: TEME – VSEBINE – ZVRST

Razprava

Andreja Žele:
GOVORJENA SLOVENŠČINA V POVEZAVI Z AKTUALNIM VPRAŠANJEM ZVRSTNOSTI V JEZIKU

Jože Faganel:
ZBORNI GOVOR MED PRETEHTANO NORMO IN PRVINAMI OSEBNEGA ORGANSKEGA GOVORA

Mario Galunič:
KAKO ŽIV JE (ŠE) LAHKO JEZIK ŽIVE TELEVIZIJE

Tadej Košmrlj:
JEZIK JE ŽIV ORGA(NI)ZEM

Janoš Ježovnik:
GLASOVI OBROBIJ V SLOVENSKEM MEDIJSKEM PROSTORU

Razprava

Dodatek

Saša Grčman, Suzana Köstner, Tanja Zajc, Barbara Müller, Marko Prša:
SKRB ZA (GOVORJENI) JEZIK NA RTV SLOVENIJAŠe ...Redna cena
9,00 €

Spletna cena
8,10 €


Ključne besede
govorjeni jezik
množični mediji
posvetovanja
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR