Opis

Knjiga je znanstveno-kritična izdaja rokopisa pesmarice, ki je po dosedanjih ugotovitvah nastal v Martjáncih v Prekmurju, deloma že v 16., večinoma pa v prvi polovici 17. stoletja. Obsežni uvodni študiji, ki jo je napisal urednik dela, Vilko Novak, sledi prepis celotnega besedila, ki so mu za ilustracijo dodane fotografije posameznih delov pesmarice, opremljen pa je tudi s spremnimi opombami.

Urednik je nadrobno razčlenil vsebino pesmarice, opisal posamezne tipe pesmi, poiskal morebitne madžarske (ali druge) predloge ter celotno gradivo primerjal z drugimi prekmurskimi in kajkavskimi pesmaricami, med katerimi Martjanski pesmarici pripada posebno mesto tako zaradi zgodovinskih okoliščin nastanka kot zaradi izkazane mešanice kajkavščine in prekmurščine. Sistematično so prikazana tudi vprašanja pisave, pravopisa in jezika.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-27-7

Specifikacija

trda vezava • 21 × 22,7 cm • 398 strani

Cena

razprodano