Naslov:
Etimološki slovar slovenskega jezika IV.. Š–Ž
Avtor:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Četrta knjiga Etimološkega slovarja slovenskega jezika, ki obravnava gesla na črke Š do Ž, je zadnja knjiga tega znanstveno zasnovanega etimološkega slovarja, ki po svoji temeljitosti presega večino sodobnih etimoloških slovarjev drugih modernih jezikov. Delo z etimološkega in jezikovnozgodovinskega vidika obravnava veliko večino slovenskih nelastnoimenskih besed, tudi izposojenke, ki jih je narod po svoje prekvasil, in sicer tako današnje standardne kakor tudi samo narečne ali izpričane le zgodovinsko, poleg tega pa prinaša tudi mnoge etimološke razlage lastnih imen. Pri obravnavi posameznih besed teži k navajanju popolne dokumentacije in izčrpne argumentacije.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

961-6568-19-1

Specifikacija

trda vezava • 16,5 × 24 cm • XIV + 496 strani

Cena

62,40 EUR (redna)
53,00 EUR (klubska)