Skip to main content
ePravopis 2021


Glavni uredniki: Manca Černivec, Helena Dobrovoljc, Matej Meterc, Tina Lengar Verovnik, Urška Ošlak Vranjek, Peter Weiss
Leto: 2022


Slovarski del pravopisa prinaša besedje, ki gradivsko ponazarja in deloma razširja pravopisna pravila. Iztočnice istega pravopisnega pravila, ki jih povezujemo v problemske sklope, predstavlja zbirka Pravopisne kategorije ePravopisa. Slovar se obvestilno osredinja na probleme izrazne ravnine jezika, predvsem zapisa, začetnice, pisanja skupaj ali narazen, pregibanja in besednih zvez. Vsi slovarski sestavki prinašajo tudi pregibnostno-naglasne vzorce. Obstoječi slovarski zbirki je bilo dodanih 1377 novih slovarskih sestavkov (na spletu je zdaj 8216 slovarskih sestavkov), več kot 700 obstoječih sestavkov pa je bilo dopolnjenih. V izdajo ePravopisa 2021 so na novo uvedene slovarske iztočnice naslednjih štirinajstih problemskih sklopov, med katerimi se bodo nekateri še dopolnjevali: (1) Glasbeni izrazi, (2) Horoskopska znamenja, (3) Imena nebesnih teles in pojavov, (4) Imena otokov, polotokov, otočij, (5) Italijanščina, (6) Nekrajevna imena, (7) Podredne zloženke, (8) Prebivalska imena (iz imen krajev), (9) Prevzeta občna poimenovanja, (10) Pridevniki (iz zemljepisnih nenaselbinskih/nekrajevnih imen), (11) Priredne zloženke, (12) Svojilni pridevniki (iz zemljepisnih imen), (13) Svojilni pridevniki (iz občnih poimenovanj), (14) Španščina.Ključne besede
pravopis
priročniki
slovarji
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR