Naslov:
Črnovrški dialekt. Kratka monografija in slovar
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga jezikoslovca Ivana Tominca (1890–1965), ki je bil rojen v Lomeh pri Črnem Vrhu nad Idrijo, je ob izidu leta 1964 v slovenskem narečnem slovaropisju pomenila velik zagon. Slovar v njej je še vedno izhajal iz Pleteršnikovega slovensko-nemškega slovarja iz let 1894–1895, vendar pa je prinesel veliko novega besedja, ki ga je avtor začel zbirati že pred prvo svetovno vojno. Besedno gradivo je ob izsledkih v slovničnem opisu dalo mnoge trdne podatke o tem rovtarskem narečju, hkrati pa je slovarska ureditev, v dodatku celo izvirna, pripomogla k poznejšemu razvoju slovenskih narečnih slovarjev: Tominec je po dolgih desetletjih večinoma poknjiženih zapisov narečnega pokazal, kako natančno bi se dalo v obsežnejšem slovarju zapisati besedje še drugih slovenskih narečij in govorov.

Založnik

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 266 strani

Cena

razprodano

E-objave

Podatkovna zbirka FRAN (2015)
ISBN 978-961-254-828-5