Botanični terminološki slovar.

Uredila: Franc Batič, Borislava Košmrlj-Levačič
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2011


Botanični terminološki slovar je zasnovan kot normativni slovar, v katerem so botanični termini pojasnjeni z definicijami, navedeni pa so tudi angleški, nemški in latinski oz. latinizirani ustrezniki. Slovar tematsko izhaja iz tradicionalnega pojmovanja botanike, ki razen rastlin obravnava tudi glive, cianobakterije in lišaje, kar pomeni, da upošteva tudi mikologijo, algologijo in lihenologijo. Znotraj botanike so zajeti termini s področja morfologije, fiziologije, ekologije, fitocenologije in drugih z botaniko povezanih področij, kot je npr. biokemija. Izbor terminov temelji na izbranih strokovnih oz. znanstvenih virih, pri čemer je bilo upoštevano ontološko načelo z željo, da bi bili deli pojmovnega sistema sistematično zajeti in konsistentno prikazani tudi s povezavami med posameznimi slovarskimi članki. Slovar dopolnjujejo ilustracije, obrnjeni seznami z angleškimi, nemškimi in latinskimi termini v izhodišču ter pregled sodobnega sistema za botaniko in mikologijo.
Cena (redna)
42.00 €

Cena (klubska)
35.00 €
Knjižni klub Založbe ZRC


Ključne besede
botanika
slovarji
slovenščina
terminologija
terminološki slovarji
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR