Skip to main content
Dr. Primož Pipan


+386 1 470 63 59

primoz.pipan@zrc-sazu.si
Izobrazba

  • doktorat iz geografije, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, 2011
  • diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2004

Raziskovalna področja
dediščina, politična geografija, regionalna geografija, naravne nesreče, zemljepisna imena, geografija turizma

Ostale dejavnosti

Srebrna plaketa Zveze geografov Slovenije, 2022
Posebna omemba žirije nagrade Europa Nostra v kategoriji Izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje za akcijski načrt »Kulturna dediščina in razvoj podeželske skupnosti Črni Vrh«, 2015
Pohvala Zveze geografskih društev Slovenije za delo v Društvu mladih geografov Slovenije in pripravo 12. letnega geografskega kongresa EGEA v Sloveniji leta 2000, 2001
Bronasta plaketa Zveze geografov Slovenije, 2013
Dediščina na obrobjih: novi pogledi na dediščino in identiteto znotraj in onkraj nacionalnega (raziskovalni program • 01. januar 2019 - 31. december 2024)
CARE4CLIMATE (01. januar 2019 - 31. december 2026)
Biografije istrskih poti: hoja in pisanje kot metodi raziskovanja obmejnih prostorov (temeljni raziskovalni projekt • 01. oktober 2022 - 30. september 2025)
Mobilnostna revščina v Republiki Sloveniji (ciljni raziskovalni projekt • 01. oktober 2022 - 31. maj 2024)
Mesta brez vrednosti? Družbeno-gospodarska preobrazba industrijskih mest v Švici in Sloveniji (temeljni raziskovalni projekt • 01. november 2020 - 31. oktober 2023)
ECOVINEGOALS - Upravljanje in dejavnosti v ekoloških vinogradih kot podlaga za pripravo pokrajinskih strategij (INTERREG • 01. marec 2020 - 31. avgust 2022)
TRANS BORDERS (INTERREG • 01. junij 2017 - 31. maj 2020)
WETNET - Usklajeno upravljanje in povezovanje sredozemskih mokrišč (INTERREG • 01. november 2016 - 30. april 2019)
MEDFEST (INTERREG • 01. november 2016 - 31. oktober 2019)