Research: participation in the preparation of the Slovene Linguistic Atlas and Slavic Linguistic Atlas

Phone:
+386 1 470 61 93
E-mail:
Research interests

In the Dialectological Section, Januška Gostenčnik participates in the preparation of the first volume of the Slovene Linguistic Atlas. She is a member of the work group of the International Commission for the preparation of the Slavic Linguistic Atlas.

For her doctoral dissertation, she has been collecting and analysing dialect materials from the Kostel and Goran dialects of Gorski Kotar region in Croatia.

Since 2009 she has been teaching tutorials for the course “Slovene dialectology” in the School of Humanities, University of Nova Gorica.

Selected publications

GOSTENČNIK, Januška, LEGAN RAVNIKAR, Andreja (urednik). Krajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi, (Zbirka Linguistica et philologica, 36). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. 271 str., tabele, zvd. ISBN 978-961-05-0081-0. [COBISS.SI-ID 294536192]

GOSTENČNIK, Januška. Umik novega dolgega akuta v slovenskih narečjih. V: BIZJAK KONČAR, Aleksandra (ur.), DOBROVOLJC, Helena (ur.). Zbornik prispevkov s simpozija 2017. V Novi Gorici: Založba Univerze. 2018, str. 70-75. http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2018/11/29/16/56/02/Skrabcevi_dnevi_10_11k18.pdf. [COBISS.SI-ID 43962157]

GOSTENČNIK, Januška. Krajevni govori od Babnega Polja do Bosljive Loke. Slavistična revija, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], sep.-okt. 2016, letn. 64, št. 3, str. 341-363. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2016_3_08.pdf. [COBISS.SI-ID 62397282]

GOSTENČNIK, Januška. Krajevni govori izven meja Slovenije. Mohorjev koledar ..., ISSN 1318-5462, 2016, str. 49-51, zvd. [COBISS.SI-ID 59147874]

ŠKOFIC, Jožica (avtor, urednik), GOSTENČNIK, Januška, HORVAT, Mojca, JAKOP, Tjaša, KENDA-JEŽ, Karmen, NARTNIK, Vlado, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej (avtor, urednik), ZULJAN KUMAR, Danila. Slovenski lingvistični atlas. 2, Kmetija. 1, Atlas, (Zbirka Jezikovni atlasi). Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. ISBN 978-961-254-880-3. http://sla.zrc-sazu.si, http://www.fran.si. [COBISS.SI-ID 283836672]

GOSTENČNIK, Januška. Govor kraja Banja Loka (SLA T283) (po gradivu za SLA). Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2014, letn. 24, št. 2, str. 343-355, zvd. [COBISS.SI-ID 37764909] http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/08/gostencnik.pdf

All publications (COBISS) >>
Curriculum Vitae

Born: 25 April 1981 in Ljubljana.

2009: graduated (BA Hons.) from the Department of Slavic Languages and Literatures, Faculty of Arts, University of Ljubljana, with two theses: the first thesis Ledinska imena v k. o. Ribnica, and the second thesis (in the area of Comparative Slavic Linguistics) Prevoditeljska rješenja na primjeru suvremene bosansko-hercegovačke proze.

Since 2009: has been studying historical linguistics within the Interdisciplinary Doctoral Programme in the Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, University of Ljubljana.

2002–2003: received two scholarships for one month study in Poland (Lublin 2002, Warsaw 2003).

2004–2005: spent one semester, under a student exchange program, at the University of Warsaw.

Since 2009: employed in the Dialectology Section, at the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU.

Research areas

Linguistics H350 • Dialectology H401 

Keywords

linguistics • dialectology • geolinguistics • onomastics 

Recognitions & awards

2008/2009: scholarship awarded by the Father Stanislav Škrabec Foundation (Ustanova patra Stanislava Škrabca)