Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA)

Author: Francka Benedik
Year: 1999price


Keywords
dialects
manuals
Slovene language
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR