Title:
Tipologija slovarske večpomenskosti slovenskih samostalnikov
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Delo je zasnovano kot leksikološka razprava s težiščem v predstavitvi tipov predvidljivosti znotrajleksemskih medpomenskih povezav pri slovenskih samostalnikih. Prvi del je teoretično usmerjen in podaja pregled različnih gledanj na slovarsko večpomenskost. V drugem delu so predstavljeni rezultati raziskave, opravljene na gradivu slovenskih samostalnikov, ki potrjuje večplastno tipologijo slovarske večpomenskosti, obstoječo na osnovi hkratne uresničenosti različnih tipoloških meril.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6500-30-9

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 213 pages

Price

not for sale