Stilnost in zvrstnost

Author: Jože Toporišič
Year: 2008Table of content

SPREMNA BESEDA

KAZALO

STILNOST

I STILISTIKA

Pogovori o stilu

Osnovni pojmi

Opazna beseda

Stilna vrednost pri slovenskih veznikih

Stilna vrednost besednega reda

Župančičeva opazna beseda (V čaši opojnosti)

Stil Prešernove pesmi

Stilnost besednega in stavčnega reda

Splošno

Stilno nezaznamovani ali objektivni besedni red

Členitev po aktualnosti

Zaporedje izhodišča, prehoda in jedra

Zaporedje sestavin stavčnega člena

Zaporedje pridevniškega dela samostalniške zveze

Zaporedje naslonk

Besedni red v zloženem stavku

Zaporedje delov priredja

Mesto naslonk v stavku

Naslonke na začetku povedi ali samostojnega stavka

Besedni red in stavčni členi

Stilno zaznamovani ali subjektivni besedni red

Die Figur des Gegensätzes in Trubers publizistischen Texten

Jenkova rima

Stavčna fonetika

Splošno

Segmentacija

Stavčno poudarjanje

Stavčna intonacija

Kaj je?

Intonacijsko ogrodje

Govorni takt

Vrste intonacij

Register

Hitrost govora

II INTERPRETACIJA BESEDIL SLOVENSKE KNJIŽNE BESEDE

19. IN 20.STOLETJA

France Prešeren, Pévcu

Fran Levstik, Srečanje z neprepoznanim cesarjem Janezom

(iz Martin Krpan z Vrha)

Simon Jenko, Za trdi učiteljski kruh (Iz Jeprški učitelj)

Med borovjem. Leži polje ravno

Josip Jurčič, Trdi oče – nemočna hči (Iz sosedov sin)

Janko Kersnik, Neodpustni oče (iz Mačkova očeta)

Ničesar jim ne manjka (iz Ciklamen)

Josip Stritar, Gledališče táko ali táko (iz Literarni pogovor)

Ivan Tavčar, Agata (iz Visoška kronika)

Ivan Cankar, Anarhist (iz Hiša Marije Pomočnice)

Oton Župančič, Žebljarska (iz V zarje Vidove)

Interpretacije besedil nastalih po prvi svetovni vojni

Alojz Gradnik, Mors victrix (Zmagovita smert)

Miran Jarc, Modre dalje

Srečko Kosovel, Otožje

Božo Vodušek, Brodolom

Dane Zajc, Veliki črni bik

Tomaž Šalamun, Gobice

Ivan Pregelj, Matkove Tine prečudežno romanje (iz Matkove Tine)

Prežihov Voranc, Boj, zmaga in poraz (iz Boj na požiravniku)

Ciril Kosmač, Čez senčno črto (iz Balada o trobenti in oblaku)

III PRAKTIČNA STILISTIKA

1. Teorija

Splošno o stilistiki

Jezikovna pravilnost

Jasnost

Poznanje stvari

Upoštevaj naslovnika

Preglednost

Logičnost

Konkretnost – abstraktnost

Kontrola

Jedrnatost

Nil nimis

Kako se že temu pravi?

Tudi naslovnik marsikaj ve

Nesrečna mašila

Samo v mlinu se dvakrat pove

Ne pregosto!

Živost

Živi mrtvi

Piši, kakor govoriš

Primernost

Stilne zvrsti

Tujke

Vrste stavkov

Obvezna dolgočasnost
Regular price
17.00 €

Online price
15.30 €


Keywords
colloquial language
language history
language register
Slovene language
standard language
stylistics
use of language
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR