Title:
Slovensko-nemški slovar (1894–1895). Transliterirana izdaja. Prvi del (A–O). Drugi del (P–Ž).
Author:
Other authors:
Edited by Metka Furlan
CD-ROM Helena Dobrovoljc, Metka Furlan, Helena Jazbec
programming CD ROM/Termania Amebis
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Prvi del

Pripomnje

Znamenja

Kratice

Slovar A–O

Drugi del

Slovar P–Ž

Dodatki in popravki

K transliterirani izdaji Pleteršnikovega slovarja (Metka Furlan)

Zemljepisne oznake v Pleteršnikovem slovarju (s karto v prilogi)

(Metka Furlan in Silvo Torkar)

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-31-0

Specifications

hardback • 17 × 25 cm • 904 + 1010 pages • two volumes • CD-ROM

Price

29,00 EUR (Regular); discounted (initialy 100 EUR and no CD)

E-publications

Database Termania (2010)
ISBN 978-961-254-450-8 (ZRC),
ISBN 978-961-6474-09-2 (Amebis)
Database FRAN (2014)
ISBN 978-961-254-725-7