Title:
Slovensko-nemški slovar (1894–1895). Transliterirana izdaja. Prvi del (A–O). Drugi del (P–Ž).
Author:
Other authors:
Edited by Metka Furlan
CD-ROM Helena Dobrovoljc, Metka Furlan, Helena Jazbec
programming CD ROM/Termania Amebis
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

To klasično delo slovenskega slovaropisja je bilo zaradi količine zajetega besedja (102.522 iztočnic) in kvalitete njegove predstavitve že ob izidu (1894–1895) deležno izjemne pozornosti in laskavih ocen v domačih in tujih strokovnih krogih in ostaja tudi po izidu Slovarja slovenskega knjižnega jezika še vedno naš najobsežnejši slovar in edini tezavrus slovenskega jezika. Ob knjižnem in narečnem besedišču 19. stoletja zajema tudi pomembnejši del besedja starejših obdobij od Trubarja dalje.

Table of content

Prvi del

Pripomnje

Znamenja

Kratice

Slovar A–O

Drugi del

Slovar P–Ž

Dodatki in popravki

K transliterirani izdaji Pleteršnikovega slovarja (Metka Furlan)

Zemljepisne oznake v Pleteršnikovem slovarju (s karto v prilogi)

(Metka Furlan in Silvo Torkar)

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-31-0

Specifications

hardback • 17 × 25 cm • 904 + 1010 pages • two volumes • CD-ROM

Price

29,00 EUR (Regular); discounted (initialy 100 EUR and no CD)

E-publications

Database Termania (2010)
ISBN 978-961-254-450-8 (ZRC),
ISBN 978-961-6474-09-2 (Amebis)
Database FRAN (2014)
ISBN 978-961-254-725-7