Title:
Slovenski lingvistični atlas 1. Človek – telo, bolezni, družina
Edited by:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Uvodna poglavja monografije bralca seznanjajo z zgodovino tega nacionalnega projekta ter z metodologijo komentiranja, interpretiranja in kartiranja zbranih jezikovnih podatkov. Sledijo seznami krajev in zapisovalcev z letnicami zapisov ter seznam v SLA 1 zajetih vprašanj iz pomenskega polja »človek« – telo, bolezni, družina. Uvodno poglavje dopolnjujejo seznam uporabljene jezikoslovne literature, ki omogoča kakovostnejšo orientacijo po predstavljenem narečnem gradivu, narečna karta slovenskega jezika s točkami SLA ter karti o starosti zapisov in strukturi zapisovalcev. Sledi osrednji del monografije, tj. komentarji in pripadajoče jezikovne karte formata A3 z indeksi zbranega narečnega besedja.

The first volume of the Slovenski lingvistični atlas ('Slovenian Linguistic Atlas') consists of two parts: Atlas and Comments. It deals with the vocabulary of the semantic field “human" – body, diseases, family. It contains 413 geolinguistic maps with material from 143 dialect points from Slovenia and all the four neighbouring countries. In addition, the first volume includes introductory and explanatory chapters, which also apply to the next seven volumes that are expected to appear.

More ...

Atlas, ki bo izhajal vsaj še trideset let (Tanja Jaklič, Delo, 28. 6. 2016): http://www.delo.si/prosti-cas/zanimivosti/atlas-ki-bo-izhajal-vsaj-se-trideset-let.html

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-357-0

Specifications

hardback • 42 × 29,7 cm + 17 × 24 cm • 328 + 404 pages • two volumes (atlas + commentary)

Price

40,00 EUR (Regular); discounted (initialy 110 EUR)

E-publications

Homepage
Database FRAN (2014)
ISBN 978-961-254-730-1