Title:
Slovenski etimološki slovar. Druga, pregledana in dopolnjena izdaja
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Slovenski etimološki slovar (drugi natis; prvi natis je izšel leta 2003) je namenjen vsakomur, ki ga zanima, zakaj se kruhu reče kruh, vodi voda, vinu vino in ne kako drugače, od kod so v slovenščino prišle besede aperitiv, gangster, garsonjera in kateri so njihovi prvotni pomeni. Zasnovan je kot jezikovni priročnik, s katerim lahko tudi jezikoslovnih besedil manj vajen uporabnik izve, od kod izvirajo današnje slovenske knjižne besede in kaj so prvotno pomenile. Etimološke razlage so zato poljudnoznanstvene: spremlja jih minimalna argumentacija in dokumentacija, prvotni pomeni posameznih besed so nazorneje izraženi, vendar skušajo vsebinsko ustrezati današnji stopnji razvoja etimološke znanosti. Osrednji del slovarja obsega 9459 geselskih člankov, v katerih je etimološko razloženo približno 30.000 najpogostejših slovenskih besed.

Publishing House

Založba Modrijan

ISBN

961-6465-37-6

Specifications

hardback • 16,5 × 24 cm • XXVII + 1022 pages

Price

sold out