Title:
Slovar stare knjižne prekmurščine [prvi natis]
Author:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Slovar stare knjižne prekmurščine, ki ga je izdelal Vilko Novak, je tip zgodovinsko-narečnega slovarja. Obsega 14.880 iztočnic in 2.407 podiztočnic. V njem je prikazano besedje, uporabljeno v nadnarečnem pokrajinskem knjižnem jeziku, ki se je v Prekmurju uporabljal in razvijal v času od prve knjige (1715) do združitve Prekmurja s preostalo Slovenijo v skupni državi leta 1919. Vilko Novak je besede in besedne zveze izpisal iz 25 jezikovno, avtorsko in vsebinsko najznačilnejših del prekmurskih piscev 18. in 19. stoletja. Zastopani so vsi pomembni avtorji; v izbor je zajeta vsa tematika, ki jo je obravnavala starejša prekmurska literatura.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-60-4

Specifications

hardback • 17,5 × 24,5 cm • X + 947 pages

Price

sold out

E-publications