Title:
Shranli smo jih v bančah [druga izdaja]. Slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini
Contributo lessicale alla conoscenza dell’abbigliamento in Val Canale
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Izsledki raziskave slovenskega oblačilnega izrazja v Kanalski dolini, ki je v sodelovanju s Slovenskim kulturnim središčem Planika Kanalska dolina potekala v letih 2003–2007, so v monografiji urejeni v trijezični (slovensko-italijansko-nemški) konkordančni izrazijski slovar. Začetna, slovensko-italijanska razdelka vsebujeta prepis narečnega besedila Oblačila naših dedkov in babic glavne informantke Marie Moschitz, obogaten s slikovnim gradivom, in slovarski uvod s predstavitvijo raziskave, prikazom sestave gesel ter seznamom kratic in krajšav. Slovar v celoti temelji na prepisih posnetkov narečnih besedil, urejenih v podatkovno zbirko. Lažje iskanje po slovarju (tudi več- in drugojezičnim uporabnikom) omogočajo knjižnoslovensko-narečni, italijansko-slovenskonarečni in nemško-slovenskonarečni seznam.

The monograph Shranli smo jih v bančah ('We saved them in chests') aims to present Slovenian clothing terminology in the Canale Valley (Slo. Kanalska dolina). It is the result of research conducted in cooperation with the Planika Kanalska dolina Slovenian cultural centre between 2003–2007 and in 2014. It has been formatted as a trilingual (English-German-Italian) concordance dictionary in which the most common collocations are presented alongside clothing terminology. The dictionary includes 657 entries and is based on approximately 1,400 audio extracts from around 16 hours of recording of guided conversations with five informants from Valbruna (Slo. Ovčja vas), Camporosso (Slo. Žabnice) and Uggoviza (Slo. Ukve). The dictionary’s introduction, containing a presentation of the research conducted, the structure of the dictionary entries and a list of abbreviations and acronyms, is accompanied by a transcription of the dialect text Oblačila naših dedkov in babic (Our grandparents’ clothing) by the main informant, Maria Moschitz, together with some photographic material. To make searching through the dictionary easier for users with expertise in several or other languages as well, we have provided lists of entries in which dialect words can be searched against Standard Slovenian, Italian and German, as well as reverse index.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publishers

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) / Instituto sloveno di ricerche (SLORI) • Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina / Centro Culturale Sloveno Stella Alpina Val Canale

ISBN

978-961-254-695-3

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 97 pages

Price

9,00 EUR (Regular)
7,00 EUR (Club)