Shranli smo jih v bančah. Slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini
Contributo lessicale alla conoscenza dell’abbigliamento in Val Canale


Author: Karmen Kenda-Jež
Year: 2007price


Keywords
clothing culture
dialects
folk costumes
Italy
Slovene language
Slovenes
Slovenes abroad
Slovenian dialects
Val Canale
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR