Title:
Shranli smo jih v bančah. Slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini
Contributo lessicale alla conoscenza dell’abbigliamento in Val Canale
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):

Publishing House

Založba ZRC

Co-publishers

Slovenski raziskovalni inštitut SLORI; ATS Od me-je; S.K.S Planika Kanalska dolina

ISBN

978-961-254-123-1

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 73 pages

Price

not for sale