Title:
Ovčja vas in njena slovenska govorica. Raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003
Valbruna e la sua parlata slovena. Stage di ricerca Val Canale 2003
Authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Monografija Ovčja vas in njena slovenska govorica pomembno doprinaša k opisu slovenskih govorov Kanalske doline in odstira »živost« slovenskega jezika na skrajnem severozahodnem robu slovenskega etničnega ozemlja. Pri njenem nastajanju so združili moči domačini in raziskovalci različnih znanstvenoraziskovalnih ustanov, goriške in videmske univerze, Univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem in Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina / Centro culturale sloveno Stella alpina, Val Canale

ISBN

961-6568-73-6

Specifications

paperback • 16 × 23 cm • 228 pages

Price

sold out