Skip to main content
Gorske bukve 1582. Gornih bukvi od krajlove svetlosti ofen inu potrjen general inu privilegium. Iz nov v slavenski jezik iztulmačan skuzi Andreja Recla, farmostra na Raki.


Edited by: Alenka Jelovšek
Year: 2021


The translation of the Styrian Vineyard Act (1543), prepared by Andrej Recelj in 1582, deserves a special place in Slovenian history as the oldest preserved legislative text in the Slovenian language and as one of the oldest Slovenian texts with secular content in general. In addition, it is the longest preserved Slovenian text by a Catholic author from the 16th century, which gives us at least a partial insight into the language used in Catholic circles that was developed in parallel to the literary language of Protestants of the period, and also illuminates the relationship between written and contemporary spoken languages. It contains a rich vocabulary, which the translator drew from folk expressions related to viticulture and from the traditions of oral justiciary, especially vineyard law, within which the Slovenian legal terminology was formed. In addition to the critical transcript and language modernization of the text, the monograph brings several discussions that illuminate the text, its author and the manuscript itself from a literary historical, historical, linguistic and legal historical points of view.

Finally, it brings a description of the historical significance of land that was subject to vineyard law in Raka (where the translator of Gorske Bukve was stationed at the time of translation).Table of content

Uvod
Gorske bukve med slovenskim knjižnim jezikom in rokopisnimi zapisi govorjenega jezika 16. stoletja (Kozma Ahačič)

Gornih bukvi od krajlove svetlosti ofen inu potrjen general inu privilegium. Iz nov v slavenski jezik iztulmačan skuzi Andreja Recla, farmostra na Raki
Kritični prepis in jezikovna posodobitev

Komentar
Načela kritičnega prepisa in jezikovne posodobitve Gorskih bukev ter slovarček osnovnih gorskopravnih izrazov (Alenka Jelovšek)
Pregled obravnav in omemb Recljevega prevoda Gorskih bukev v strokovni literaturi (Alenka Jelovšek)

Razprave
Rokopis Deželskosodni, desetinski in vinogorski red kneževine Kranjske. Kodikološki opis in izvor rokopisa (Matija Ogrin) Okoliščine nastanka Recljevega prevoda Gorskih bukev (Boris Golec)
Jezik Recljevih Gorskih bukev (Alenka Jelovšek)
Gorske bukve in slovenska pravna zgodovina: izbrana vprašanja (Katja Škrubej)
Gospodarski in socialni pomen gorskopravnih zemljišč na primeru Rake (Stane Granda, Matjaž Blokar)

Seznam kratic in okrajšav

Viri in literatura

Povzetki / Zusammenfassungen

Beseda pobudnikaMore ...Regular price
24.00 €

Online price
21.60 €


Keywords
13th century
history
law
legal history
legislation
Slovenia
terminology
viticulture
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR