Table of content

Kratka zgodovina gledališča na Slovenskem

Slovensko gledališko izrazje v slovarjih in leksikonih

Nastajanje Gledališkega terminološkega slovarja

Vsebina in ureditev Slovarja

Vrste in zgradba slovarskih člankov

Krajšave in oznake

Viri in literatura

Slovarji, leksikoni, enciklopedije s slovenskim gledališkim izrazjem

Slovarji, leksikoni, enciklopedije v drugih jezikih (izbor)

Monografije (izbor)

Revije

Članki

Slovar

Angleško-slovenski ustrezniki

Francosko-slovenski ustrezniki

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

radio; film in televizijo UL; Akademija za gledališče

ISBN

978-961-254-032-6

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 271 pages

Price

not for sale