Description

Gledališki terminološki slovar je prvi razlagalni, normativni in prevodni slovar slovenskega gledališkega izrazja, v celoti izdelan na podlagi slovenskega gradiva. V njem je prikazanih 2957 izrazov gledališča, lutkarstva, deloma plesa in glasbenega gledališča kot gledaliških pojavov, radijske in televizijske igre, sodobnih scenskih in spletnih umetnosti. Ima tri dele: v prvem so slovarski članki s pomensko in jezikovno opisanimi slovenskimi iztočnicami, dodani so tudi angleški in francoski ustrezniki, v drugem je angleško-slovenski, v tretjem pa francosko-slovenski slovar gledališkega izrazja. Za prvo spletno objavo (2011) je bil slovar dopolnjen z nemškimi in italijanskimi ustrezniki, še oddatne popravke je doživel z elektronsko izdajo 2013.

Table of content

Kratka zgodovina gledališča na Slovenskem

Slovensko gledališko izrazje v slovarjih in leksikonih

Nastajanje Gledališkega terminološkega slovarja

Vsebina in ureditev Slovarja

Vrste in zgradba slovarskih člankov

Krajšave in oznake

Viri in literatura

Slovarji, leksikoni, enciklopedije s slovenskim gledališkim izrazjem

Slovarji, leksikoni, enciklopedije v drugih jezikih (izbor)

Monografije (izbor)

Revije

Članki

Slovar

Angleško-slovenski ustrezniki

Francosko-slovenski ustrezniki

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Akademija za gledališče • radio • film in televizijo UL

ISBN

978-961-254-032-6

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 271 pages

Price

not for sale