Title:
Etnolingvistika po slovensko
Author:
Year:
Science(s):
Language(s):
Table of content

Spremna beseda

UVOD
I. Splošno
II. Slovensko

0 PREDZGODOVINA SLOVENSKE ETNOLINGVISTIKE
1. Med rodoljubjem in znanostjo v 19. stoletju
2. Matija Murko pri reviji Wörter und Sachen
3. Dozorevanje slovenske etnolingvistike v 20. stoletju

A NARODNA IDENTITETA
1. Povezanost jezika in oblačilne kulture v dozorevanju slovenske istovetnosti
2. Slovenščina v zamejstvu in po svetu
3. Slovenska imena mesecev

B LOKALNA IDENTITETA
1. Slovenski ljubiteljski narečni slovarji
2. Genius loci v prekmurskih folklornih pripovedih
3. Preteklost Žirov v luči hišnih imen

C OSEBNA IDENTITETA
1. Kakor ti meni, tako jaz tebi
2. Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade
3. Kar je na srcu, je na jeziku

SKLEP
VIRI IN LITERATURA
ANGLEŠKI POVZETKI / SUMMARIES
RAZČLENJENO KAZALO

More ...

K.R.: ETNOLINGVISTIKA PO SLOVENSKO; Delo 3.10.2017

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0014-8

Specifications

hardback • 16,5 × 23,4 cm • 328 pages

Price

25,00 EUR (Regular)
20,00 EUR (Club)