Skip to main content
Bančno povzročena recesija

Description of the terminological problem:

Zanima me slovenski prevod angleškega termina bank-led recession, ki označuje recesijo, ki je posledica problemov v bančnem sistemu (bančne krize). Imam dva predloga: s strani bank povzročena recesija in bančno vodena kriza. Kaj menite?

Question sent: 6. 6. 2018

Opinion of the Terminology Section:

V nam dostopnih virih nismo našli slovenskega ustreznika za angleški termin bank-led recession, zato smo poskušali najti ustrezno poimenovanje na podlagi vsebine pojma. Gre za recesijo, ki jo je povzročila bančna kriza oz. težave v bančnem sistemu. Recesija je v ekonomiji uveljavljen termin (gl. slovarski sestavek recesijaPojmovniku Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije), zato je ustrezno jedro termina. Večjo težavo nam povzroča sestavina, ki določa, kaj je krizo povzročilo. Najbolj elegantna in gospodarna možnost bi bila bančna recesija, a menimo, da pojma ne označi dovolj natančno.

Ostanejo nam bolj opisne možnosti, npr. s strani bank povzročena recesija ali recesija, povzročena z bančno krizo, ki se nam zdijo nekoliko okorne. Taki termini praviloma nimajo veliko možnosti, da bi se ustalili, saj se pojavljajo vedno nove variante termina. Vaš predlog bančno vodena kriza bi bil s tega vidika primernejši, vendar predlagamo, da sestavino voden zamenjate s povzročen, ki bolj ustreza vsebini pojma, in da kot jedro termina raje uporabite termin recesija. Naš predlog za angleški termin bank-led recession je torej bančno povzročena recesija.

Authors: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer