Bančno povzročena recesija

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski prevod angleškega termina bank-led recession, ki označuje recesijo, ki je posledica problemov v bančnem sistemu (bančne krize). Imam dva predloga: s strani bank povzročena recesija in bančno vodena kriza. Kaj menite?

Vprašanje poslano: 6. 6. 2018

Mnenje Terminološke sekcije:

V nam dostopnih virih nismo našli slovenskega ustreznika za ang. termin bank-led recession, zato smo poskušali najti ustrezno poimenovanje na podlagi vsebine pojma. Gre za recesijo, ki jo je povzročila bančna kriza oz. težave v bančnem sistemu. Recesija je v ekonomiji uveljavljen termin (glej recimo Finančni slovar podjetja Inter Prudens d. o. o., slovarski sestavek recesija), zato je ustrezno jedro termina. Večjo težavo nam povzroča sestavina, ki določa, kaj je krizo povzročilo. Najbolj elegantna in gospodarna možnost bi bila bančna recesija, a menimo, da pojma ne označi dovolj natančno.

Ostanejo nam bolj opisne možnosti, npr. s strani bank povzročena recesija ali recesija, povzročena z bančno krizo, ki se nam zdijo nekoliko okorne. Taki termini praviloma nimajo veliko možnosti, da bi se ustalili, saj se pojavljajo vedno nove variante termina. Vaš predlog bančno vodena kriza bi bil s tega vidika primernejši, vendar predlagamo, da sestavino voden zamenjate s povzročen, ki bolj ustreza vsebini pojma, in da kot jedro termina raje uporabite termin recesija. Naš predlog za ang. bank-led recession je torej bančno povzročena recesija.