Radiokarbonsko datiranje

Description of the terminological problem:

Prosim za pomoč pri zapisu metode za določanje starosti organskih materialov, pri kateri se uporablja izotop ogljika 14. Metoda se imenuje datacija, zanima pa me, kateri zapis je ustrezen v nadaljevanju poimenovanja te metode: datacija (14C), datacija 14C, datacija C14 ali datacija C-14. Bi bilo mogoče tvoriti tudi zloženke z vezajem, npr. C14-datacija?

Vprašanje poslano: 2. 5. 2021

Opinion of the Terminology Section:

Za pomoč smo zaprosili strokovnjaka s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Kot najustreznejše poimenovanje za pojem, po katerem sprašujete, je potrdil radiokarbonsko datiranje, ki je natančnejše kot poimenovanje radioaktivno datiranje, ki se tudi uporablja. Radioaktivno datiranje namreč označuje tudi datiranja z izotopi drugih elementov. Naj omenimo še to, da je bolj ustaljena jedrna sestavina termina datiranje in ne datacija; prim. tudi Kemijski slovar.

Kot ustrezni poimenovanji je izpostavil tudi datiranje z izotopom 14C in datiranje z izotopom ogljik-14. Mednarodni standardi torej predvidevajo dva zapisa poimenovanja s simbolom ali imenom elementa: v primeru zapisa s simbolom elementa je pravilen zapis14C (številka 14 je nadpisana pred simbolom elementa), če pa je namesto simbola elementa zapisano ime elementa, pa je pravilen zapis z vezajem: ogljik-14 (številka 14 sledi imenu elementa).

Zanima vas tudi, ali je mogoče tvoriti zloženko z vezajem – C14-datiranje. V strokovnih besedilih ta možnost ni primerna. V konkretnem primeru gre namreč za ožjo terminološko normo, določeno v mednarodnih standardih, ki predvideva dve različici zapisa, ne pa tudi zapisa, predvidenega v Slovenskem pravopisu 2001. Ta v Pravilih (§ 496) določa, da se zloženke, katerih prva sestavina je črka, kratična zveza črk ali števka, pišejo z vezajem, npr. C-vitamin, TV-program.

Poimenovanja, ki ustrezno označujejo metodo določanje starosti organskih materialov, pri kateri se uporablja izotop ogljika 14, so torej radiokarbonsko datiranje, datiranje z izotopom 14C in datiranje z izotopom ogljik-14. Dodati velja le še to, da kljub ustreznosti vseh treh poimenovanj znotraj enega besedila izberite eno poimenovanje in ga dosledno uporabljajte.