Terminologišče.

Založnik: Založba ZRC
Leto: 2013


Zbirka vsebuje terminološke slovarje različnih strok, ki so objavljeni na istoimenskem spletišču Sekcije za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Gre za elektronske izdaje razlagalnih terminoloških slovarjev, ki so bili po letu 2000 izdani v tiskani obliki, in za terminološke slovarje, ki bodo izšli samo v elektronski obliki (ali v tiskani in elektronski obliki) in bodo objavljeni na spletišču Terminologišče. Slovarji Termonologišča so vključeni tudi v spletno zbirko Fran.


Naslovi

Publikacija
Farmacevtski terminološki slovar
Druga, dopolnjena in pregledana izdaja
Slovarji

Leto: 2019
Uredili: Marjeta Humar, Jelka Šmid - Korbar, Aleš Obreza

39.00 €

Publikacija
Terminološki slovar avtomatike
Druga, dopolnjena in pregledana izdaja
Terminologišče

Leto: 2018
Avtorji: Tadej Bajd, Rihard Karba, Gorazd Karer, Mojca Žagar Karer, Juš Kocijan


Publikacija
Pravni terminološki slovar
Slovarji

Leto: 2018
Glavni uredniki: Gregor Dugar, Tanja Fajfar, Marjeta Humar, Mojca Žagar Karer, Aleš Novak, Luka Tičar, Mateja Jemec Tomazin

69.00 €

Publikacija
Planinski terminološki slovar
Slovensko-angleško-nemško-francosko-italijanski slovar planinskega, alpinističnega, plezalskega izrazja
Slovarji

Leto: 2002
Uredila: Marjeta Humar


Ključne besede
botanika
slovarji
slovenščina
terminologija
terminološki slovarji
angleščina
čebelarstvo
nemščina
poliglotski slovarji
farmacevtsko izrazje
farmacija
gemologija
geografija
geografska terminologija
geologija
minerali
seznami
gledališče
alpinizem
planinstvo
plezanje
smučanje
urbanistično planiranje
urbanizem
uporabna umetnost
avtomatika
tolkala


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR