Researcher on the project eSSKJ, Deputy Head of Institute

Phone:
+386 1 470 61 85
E-mail:
Research interests

Nataša Gliha Komac’s research focusses on applied linguistics and sociolinguistics, especially on language planning and language policy. She specifically focusses on the status of the Slovenian language in areas of language contact and the use of Slovenian in public speech situations. She is also interested in standardization, normativity and language varieties.

In the academic year 2018/19, she teaches the course Language and Style of Advertising at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana.

She is a member of an international Committee of Experts of the European Charter for Regional and Minority Languages at the Council of Europe, a member of the Commission for the Slovenian Language in Public at the Slovenian Academy of Sciences and Arts, a member of the scientific council of the Slovenian Research Institute (SLORI) in Italy and the president of the Slovenian Cultural Centre Planika Kanalska dolina in Italy.

 

Selected publications

GLIHA KOMAC, Nataša. Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov. Slavia Centralis. 2018, 11, N. 2, pp. 7–15.

GLIHA KOMAC, Nataša (ed.), KOVAČ, Polonca (ed.). Pravna ureditev in programski dokumenti o jezikovni rabi in praksah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika v sosednjih državah in po svetu. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik, Založba ZRC, 2018. 192 pp.

GROŠELJ, Robert, KENDA-JEŽ, Karmen, KLEMŠE, Vlado, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej, GLIHA KOMAC, Nataša (ed.), LEGAN RAVNIKAR, Andreja (ed.). Lipalja vas in njena slovenska govorica, (Zbirka Linguistica et philologica, 34). 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 136 pp.

GLIHA KOMAC, Nataša, KLEMENČIČ, Simona, LEDINEK, Nina, KOZINA, Jani. Jezikovna krajina v Republiki Sloveniji in določbe veljavne zakonske ureditve: raba slovenščine pri izbiri firm oz. imen pravnih oseb zasebnega prava ter fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano dejavnost (sociolingvistični vidik). Jezikoslovni zapiski: zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. 2016, 22, [N.] 1, pp. 7–21.

GLIHA KOMAC, Nataša. La religiosità popolare in Val Canale: il teschio lavato e avvolto nel panno, (Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 11). 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC SAZU / CRS ASSA, 2015. 120 pp.

GLIHA KOMAC, Nataša. Slovenščina med jeziki Kanalske doline. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana; Slovenski raziskovalni inštitut, Trieste; Slovensko kulturno središče Planika, Ugovizza, 2009. 336 pp.

All publications (COBISS) >>
Curriculum Vitae

In 1998, she completed her BA degrees in Slovenian and sociology. In 2002, she completed her master studies at the Department of Slovenian Studies, Faculty of Arts, University of Ljubljana, with the thesis Širjenje slovenskega jezika v Kanalski dolini (The Spread of the Slovenian Language in Val Canale). In 2008, she defended her PhD thesis Razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku v jezikovno mešanem okolju Kanalske doline (Developing Communicative Competence in Slovenian in a Linguistically Mixed Environment of Val Canale) at the Department of Comparative and General Linguistics, Faculty of Arts, University of Ljubljana.

She has gained her pedagogical experience at the Department of Comparative and General Linguistics, the Department of Slovenian Studies at the Faculty of Arts, University of Ljubljana, and the Department of Communication at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana. Since 2012, she has also been teaching at the Postgraduate School ZRC SAZU.

In 2008, she spent a month at the University of Manitoba in Winnipeg, Canada, monitoring the life of the local Slovenian linguistic community. She gained her foreign pedagogical experience teaching at the University of Trieste for 2 semesters in the academic years 2015/16 and 2016/17.

She is the author of 4 scientific monographs and co-author of 4 professional monographs, editor of the 2nd issue of the scientific journal Slavia Centralis (2018), editor of 3 scientific monographs and author of a series of scientific and professional articles.

Research areas

Linguistics H350 • Phonetics, phonology H351 • Lexicology H353 • Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics H360 • Folklore H400 

Keywords

applied linguistics • sociolinguistics • language planning • language acquisition and use • Slovene language in contact 

Recognitions & awards

2009: won the first prize in the VII. Award-Giving Competition for Bachelor, Master Theses and Doctorate Dissertations of the Government Office for Slovenians Abroad, Republic of Slovenia