Title:
Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem. Katoliška doba (1600–1758)
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

V monografiji avtor pokaže, da prehod iz obdobja protestantizma v katoliško dobo z vidika zgodovine jezikoslovja in rabe jezike ni bil tako oster, kot bi lahko sodili na podlagi nekaterih kulturnozgodovinskih dejstev. Izročilo jezika slovenskih protestantskih piscev se je namreč iz različnih vzrokov ohranjalo tudi v obravnavani dobi. Monografija obsega več vsebinskih sklopov. Najprej preveri, kako se je nadaljevalo izročilo slovenskih protestantskih piscev in kakšna pota je ubiral slovenski jezik v katoliški dobi. Opredeli sociolingvistične in zvrstnostne značilnosti jezikovnega gradiva, ki ga ima na voljo raziskovalec tega obdobja, ter pokaže, kako so se jeziki rabili glede na družbene položaje. Pregleda tudi, kako so slovenščino rabili v šolstvu, cerkvi in začetkih gledališke dejavnosti. Osrednji del raziskave je namenjen pregledu slovnic, nastalih v tem obdobju. Zadnji del pa obsega kritično izdajo in analizo vseh jezikoslovnih zapisov o slovenščini v tej dobi.

In his treatise, the author shows that from the point of view of the history of linguistics and language use the transition from the Protestant to the Catholic period was not as sharp as one could conclude on the basis of some facts of cultural history. For a variety of reasons, the language tradition of Slovenian Protestant authors was preserved in the period in question. The author first indicates the directions the Slovenian language took in the Catholic period. The central part of the study is dedicated to the analysis of the grammars written in this period. The last part contains a critical edition and analysis of all linguistic comments on the Slovenian language in the Catholic period.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-378-5

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 280 pages

Price

25,00 EUR (Regular)
19,00 EUR (Club)

E-publications