Title:
Zgodnja zgodovina Slovanov v luči njihovega jezika
Author:
Other authors:
translated by Karmen Kenda-Jež
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Dr. Hanna Popowska-Taborska je profesorica v Slavističnem inštitutu Poljske akademije znanosti v Varšavi, jezikoslovka, polonistka, slavistka. Je soavtorica Atlasa kašubskega jezika in sosednjih narečij (v letih 1964–1978 je uredila VII.–XV. zvezek) in Etimološkega slovarja kašubščine (I–IV: 1994–2006), izdala je več knjig, v katerih se ukvarja s problemi poljščine in kašubščine. V raziskavah zgodnje zgodovine slovanskih jezikov (Zgodnja zgodovina Slovanov v luči njihovega jezika, 1991, 21993; O jezikovni zgodovini Slovanov, 2004) skuša odgovoriti na vprašanje, v kolikšni meri je mogoče z jezikovnimi dejstvi osvetliti vprašanje etnogeneze Slovanov.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-18-3

Specifications

paperback • 13 × 20 cm • 207 pages

Price

15,80 EUR (Regular)
12,50 EUR (Club)