Title:
Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Monografija obravnava podsestav lastnih imen v narečnem govoru kraja Livek in njegove okolice. Lastna imena so v delu pojmovana kot posebna lastnoimenska (onomastična, proprialna) sfera jezikovnega sestava ter so analizirana z vidika etimološkega in funkcijskega imenoslovja v okviru teoretičnega jezikoslovja. Od sedmih poglavij vsako obravnava skupino zemljepisnih in osebnih lastnih imen (ledinska imena; hišna imena; krajevna, gorska in vodna imena; vzdevki; priimki; rojstna imena), ki jim je dodano še kratko poglavje o živalskih imenih. Priloga knjigi je karta Ledinska imena v kraju Livek in njegovi okolici.

Table of content

Uvod

1 Ledinska imena

2 Hišna imena

3 Krajevna, gorska in vodna imena

4 Vzdevki

5 Priimki

6 Rojstna imena

7 Živalska imena

Zaključek

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-088-3

Specifications

paperback • 17 × 24,5 cm • 232 pages

Price

sold out