Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici

Author: Matej Šekli
Year: 2008Table of content

Uvod

1 Ledinska imena

2 Hišna imena

3 Krajevna, gorska in vodna imena

4 Vzdevki

5 Priimki

6 Rojstna imena

7 Živalska imena

Zaključek
price
sold out


Keywords
etymology
geographical names
geographical names
Livek
onomastics
personal names
Slovene language
Slovenian geographical names
Slovenian personal names
Slovenian proper names
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR