Title:
Vezljivost v slovenskem jeziku. S poudarkom na glagolu
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Avtorica v tem strokovnem priročniku s tridelno zgradbo sistematizira slovensko (glagolsko) vezljivost: v krajšem prvem delu je opredelila osnovne pojme in predstavila teoretična izhodišča razprave; v drugem delu je zbrala in komentirala dosedanje predstavitve in obravnave vezljivostne teorije v slovenskem in tujem jezikoslovju; v tretjem najobsežnejšem delu pa je s sinhrono obravnavo vezljivosti v slovenskem knjižnem jeziku izoblikovala vezljivostno tipologijo slovenskih glagolov.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6358-35-9

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 303 pages

Price

11,00 EUR (Regular)
6,00 EUR (Club)