Description

Urbanistični terminološki slovar prikazuje pojmovni svet slovenskega urbanizma, ki je povezan z različnimi strokami. To odraža tudi slovar, saj ob ozko urbanističnem vsebuje tudi izrazje arhitekture, demografije, ekonomije, geografije, informatike, krajinske arhitekture, sociologije ipd. Področja rabe niso posebej označena, slovar pa vsebuje 2150 strokovnih izrazov in 1933 angleških ustreznikov. Upoštevani so tisti ustrezniki, ki se uporabljajo v mednarodni komunikaciji. Tisti, ki so bili prevedeni za slovar, pa so označeni z zvezdico (*). Izrazje je bilo izbrano iz strokovne literature. Slovar je namenjen urbanistom in strokovnjakom z urbanizmom povezanih strok, študentom, predavateljem na fakultetah, strokovnim delavcem na ministrstvih, upravnih enotah, v občinskih upravah in vsem, ki jih zanima to področje. Novembra 2017 so slovarju, ki je od leta 2016 dostopen tudi prek spleta, podelili priznanje Maksa Fabianija.

Publishing Houses

Urbanistični inštitut Republike Slovenije • Založba ZRC

Co-publisher

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

ISBN

978-961-6390-45-3 (UIRS)
978-961-254-874-2 (ZRC SAZU)

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 236 pages

Price

34,00 EUR (Regular)
29,00 EUR (Club)

E-publications

Database Terminologišče (2016)
ISBN 978-961-254-943-5