Šolski grško-slovenski slovar

Authors: Anton Dokler, Matej Hriberšek
Year: 2015Table of content

Nastajanje Šolskega grško-slovenskega slovarja
Iz zgodovine slovaropisja klasičnih jezikov pred Doklerjem
Slovenski učbeniki za grščino
Doklerjev slovar iz leta 1915
            Anton Dokler
            Anton Breznik
            Franc (Frančišek) Jerè
            Viri
            Rezultati
            Odzivi
Primat Doklerjevega slovarja
            Ponatisi
            Digitalizacija
            Prenova slovarja
            Vsebinski popravki v prenovljenem slovarju
Spremna besedila k prvi izdaji Doklerjevega slovarja (1915)
Predgovor.
Etimologija.
Lastna imena.
            I. sklanjatev.
            II. sklanjatev.
            III. sklanjatev.
                        A. Soglasniška debla.
                        B. Samoglasniška debla.
Imena prebivalcev.
Pregled kratic.
            I. Imena pisateljev in njih del:
            II. Posebne kratice:
SEZNAM KRATIC
SLOVAR
DODATEK
Utežne mere
Dolžinske mere
Prostorninske ali votle mere
Denarne vrednosti
Atiški koledar
Latinski izrazi v grščini
 price
no longer available


Keywords
dictionaries
Old Greek language
Slovene language
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR