Title:
Slovensko tehniško izrazje. Jezikovni priročnik
Authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

V knjigi so prikazani modeli in morfemi slovenskega tehniškega izrazotvorja: 200 domačih in 200 prevzetih pripon, predpon in zloženin ter modeli skrajšanih besed: krajšav, kratic, kratičnic, krnov in simbolov. Sistemsko so obdelane fizikalne veličine, kemijski elementi in spojine, biotehnični kultivarji, imena industrijskih izdelkov: strojev, kemikalij, zdravil in polimerov.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-358-7

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 320 pages

Price

34,00 EUR (Regular)
25,00 EUR (Club)

E-publications