Title:
Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje. Zbornik referatov s Posvetovanja o slovenskem naravoslovno–tehničnem izrazju, Ljubljana, 22. – 23. maja 1997
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

V zborniku je objavljenih 32 prispevkov, ki so bili predstavljeni na Posvetovanju o slovenskem naravoslovno-tehničnem izrazju (22. in 23. maja 1997) v organizaciji Sekcije za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Zbornik podaja pregled slovenskega strokovnega slovaropisja, zlasti po osamosvojitvi, in problematiko oblikovanja slovenskih strokovnih poimenovanj, s katero se srečujejo različne delovne skupine pri strokovnih društvih, na fakultetah, v Sekciji za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, v Uradu za standardizacijo in meroslovje in drugod.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-51-X

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 229 pages

Price

not for sale