Title:
Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje. Zbornik referatov s Posvetovanja o slovenskem naravoslovno–tehničnem izrazju, Ljubljana, 22. – 23. maja 1997
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-51-X

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 229 pages

Price

not for sale