Title:
Slovensko-latinski slovar. Po: Matija Kastelec – Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1680–1710)
Edited by:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Slovensko-latinski slovar Jožeta Stabeja je obrnjeni slovar, narejen po latinsko-slovenskem rokopisnem slovarju, ki sta ga v letih 1680–1710 izdelala Matija Kastelec in Gregor Vorenc. Gre za slovar, ki premošča časovno vrzel med obema Megiserjevima (1592, 1603) in Alasijevim slovarjem (1607) na eni strani ter Pohlinovim (1781) na drugi. Slovar obsega 18.025 slovenskih iztočnic. Osrednjemu slovarskemu delu sta dodana slovarčka lastnih imen in Pohlinovih pripisov slovarju.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-31-5

Specifications

hardback • 18 × 25 cm • 599 pages

Price

sold out

E-publications

Database FRAN (2014)
ISBN 978-961-254-729-5