Title:
Slovensko-italijanski in italijansko-slovenski slovar elektronike, elektrotehnike in telekomunikacij
Dizionario sloveno-italiano e italiano-sloveno di elettronica, elettrotecnica e telecomunicazioni
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):

Publishing House

Mladika (Nova Gorica)

ISBN

978-88-7342-150-4

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 535 pages

Price

sold out