Title:
Slovensko-italijanski in italijansko-slovenski slovar elektronike, elektrotehnike in telekomunikacij
Dizionario sloveno-italiano e italiano-sloveno di elettronica, elettrotecnica e telecomunicazioni
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Slovensko-italijanski in italijansko-slovenski slovar elektronike, elektrotehnike in telekomunikacij (Dizionario sloveno-italiano ed italiano-sloveno di elettronica, elettrotecnica e telecomunicazioni), ki vsebuje čez 20.000 slovenskih iztočnic in okoli 12.000 italijanskih ustreznikov, je nastal v sodelovanju Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in zamejskega Slovenca Carla Muccija, profesorja na eni od slovenskih strokovnih šol v Trstu.

Publishing House

Mladika • Nova Gorica

ISBN

978-88-7342-150-4

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 535 pages

Price

sold out