Title:
Slovenski tehniški slovar A – B
Authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Uvod

Vsebina in ureditev slovarja

Krajšave in oznake

Krajšave označevalnikov strok

Viri

Slovar

A

B

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-012-8

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 135 pages

Price

not for sale

E-publications