Title:
Slovar slovenskih členkov
Author:
Other authors:
etymology Marko Snoj
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Členki kot najmanjše ubeseditve celih govornih dogodkov so zelo koristne in hkrati pomenljive besedice, ki delajo jezik gospodaren in prožen hkrati, in tako sporočilno kot razpoloženjsko bogatijo besedila. So besedilna besedna vrsta, ker lahko v vsakem konkretnem besedilu ustrezno sporočilno in razpoloženjsko dopolnjujejo ali poudarjajo posamezne besede ali cele povedi. Kot enobesedna sporočila, kratka in zato učinkovita, jih v svojem jeziku zelo pogosto uporabljamo, največkrat spontano, vendar smiselno in pomenljivo. Zdaj pa se nam ponuja možnost, da si svojo praktično rabo členkov še uzavestimo in dopolnimo: slovar predstavlja in opisuje možne rabe členkov – tiste znane, manj znane in še neznane. 

The relation to what is being said and the circumstances of the spoken situation are expressed particularly through particles, which is why they are functionally very lively language components of everyday communication. With their semantic-contextual role they actualise what is worded and at the same time condense the message. The particle is one of those non-parts-of-speech that fulfils the textual role of the connector and is, more particularly, ranked among inter-predicate connectors or the connectors in supra-predicate texts. Since particles play primarily a textual role, they are also particularly meaningful words, which can be reasonably used in a text, especially in one’s first language; they maintain a strong communicative (connective) role, and with this a well-marked role of influence. From the communicative-pragmatic perspective, particles are divided into two main categories, namely the connecting (text) particles resulting from pragmatic circumstances, and mood (interpersonal) particles resulting from communicative relationships. Mood particles focus either on the participants, the circumstances, the verbal process or the quantity, e.g. bogvaruj, končno, dejansko, baje, nikar, while the connecting particles highlight textual coherence and cohesion, e.g. celo, kaj šele, drugače, sicer pa, torej, etc. The most comprehensive and functional semantic-circumstantial evaluation of particles can be found in lexical representation.

More ...

Andraž Gombač: Nekdaj baš, danes pa krneki; Kultura, Primorske novice 16.12.2014

Marko Golja: Pogovor z Andrejo Žele avtorico knjige Slovar slovenskih členkov; Izšlo je, Radio Slov. 3. program 21.5.2015 ob 17.00 uri

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-718-9

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 76 pages

Price

15,00 EUR (Regular)
12,00 EUR (Club)

E-publications

Database Termania (2015)
ISBN 978-961-254-779-0 (ZRC SAZU),
ISBN 978-961-6474-31-3 (Amebis)