Title:
Slovar jezika Janeza Svetokriškega
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Predgovor

Uvod

Navedena literatura

Krajšave

SLOVAR

1. KNJIGA A–O

2. KNJIGA P–Ž

Publishing House

Založba ZRC

Co-publishers

Fundacija dr. Bruno Breschi; Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

961-6568-45-0

Specifications

hardback, jacket • 16 × 21,5 cm • XVIII + 711 + 710 pages • two volumes

Price

not for sale

E-publications

Database FRAN (2014)
ISBN 978-961-254-728-8