Title:
Samostalniška večpomenskost v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Predgovor

1 Namen raziskave

2 Dosedanje obravnave teh vprašanj

3 Današnje stanje obravnavanja večpomenskosti

4 Najvažnejše metode

5 Sistemskost besednega zaklada

6 Večpomenskost v sistemu besednega zaklada

7 Metaforizacija

8 Metonimizacija

9. Terminologizacija

10 Natančnejše določanje pomenov z opisovanjem

11 Približevanje

12 Preobrnitev

13 Poosebitev

14 Besedna igra

15 Frazeologizacija

16 Figuralne stalne zveze

17 Poznamenjevanje ali simbolizacija

18 Primerjava

19 Priliški pomeni

20 Pomeni na podlagi liturgičnih besedil

21 Nekaj praktičnih sklepov

Povzetki

Večpomenskost samostalnika v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja – Povzetek

Polysemy of nouns in the language of Slovenian protestant writers in 16th century – Summary

Die substantivische Polysemie in der Sprache von slowenischen protestantischen Autoren des 16. Jahrhunderts – Zusammenfassung

Krajšave

Literatura

Viri

Stvarno kazalo

Besedno kazalo

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6500-62-7

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 302 pages

Price

not for sale

E-publications