Title:
Samodejno tvorjenje govora iz besedil. Postopek za izdelavo sintetizatorja slovenskega govora
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Človeški govor je eden najstarejših načinov sporazumevanja med ljudmi, zato ne preseneča, da so ljudje pogosto poskušali graditi stroje, ki bi bili sposobni samodejno obdelovati govor. V zadnjem času je hiter razvoj računalniške tehnologije ustvaril možnost za izgradnjo sistemov, ki bi bili sposobni tako prepoznavati in razumeti govorne informacije kakor tudi tvoriti oz. sintetizirati govor za posredovanje povratne informacije v okolje. Knjiga, ki sodi na področje t. i. jezikovnih tehnologij, razčlenjuje jezikovnoteoretske (fonetične in fonološke) in tehnično-tehnološke probleme, ki jih zahteva postopek izgradnje sintetizatorja govora za slovenski jezik.

Text-to-speech synthesis (TTS) enables automatic conversion of any available textual information into its spoken form. The Slovene TTS system has been implemented in various speech technology applications: as a stand-alone TTS system, in a speech recognition and dialog system, in a reading system for the blind people and finally, in a TTS web server.

Input to the TTS system is unrestricted Slovene text. It is transformed into its spoken equivalent by a series of modules. A grapheme-to-phoneme module produces strings of phonetic symbols. It first converts special formats into standard graphemic strings. Next, word pronunciation is derived, based on a pronunciation dictionary and letter-to-sound rules. A prosodic generator assigns pitch and duration values to individual phones based on parameters derived from prosodic analysis of a large amount of recorded Slovene speech data. Final speech synthesis is based on diphone concatenation. The adequacy of the spoken output was evaluated by subjective tests as recommended by the International Telecommunication Union.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6358-21-9

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 149 pages

Price

not for sale

E-publications