Skip to main content
»Ritus gentis« Slovanov v vzhodnih Alpah. Model rekonstrukcije pravnih razmerij na podlagi najstarejšega jezikovnega gradiva.


Author: Katja Škrubej
Year: 2002Table of content

Uvod

Pravnozgodovinske tipologije in rekonstrukcije

O naravi prava in jezika prava v zgodovinski perspektivi

Jezikovno gradivo

Metode in raziskovalni proces

Obravnava jezikovnega gradiva

Zaključne ugotovitve
Regular price
13.00 €

Online price
11.70 €


Keywords
Early Middle Ages
Freising manuscripts
gentile principals
language of the law
legal history
Slavs
Slovene language
tribal law
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR