Title:
»Ritus gentis« Slovanov v vzhodnih Alpah. Model rekonstrukcije pravnih razmerij na podlagi najstarejšega jezikovnega gradiva
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Avtorica poizkuša v knjigi odgovoriti na dve temeljni vprašanji, in sicer na kakšna pravna razmerja in na katere pravne institute pri Slovanih v vzhodnih Alpah, prvih zgodovinsko zanesljivo izpričanih prednikih Slovencev, ki so bili v zgodnjem srednjem veku organizirani v gentilne kneževine (Karantanija, Karniola), nam kažejo v kontinuiranem domačem jezikovnem razvoju nastala poimenovanja (npr. besedne družine zakon, zakonik; odvetnik, svet, obet, veča; sodnik, soditi, sodba itd.) in na kakšen način je pri tem treba soočiti metode primerjalnega zgodovinskega jezikoslovja s pravnozgodovinskimi metodami.

Table of content

Uvod

Pravnozgodovinske tipologije in rekonstrukcije

O naravi prava in jezika prava v zgodovinski perspektivi

Jezikovno gradivo

Metode in raziskovalni proces

Obravnava jezikovnega gradiva

Zaključne ugotovitve

Publishing Houses

Založba ZRC • Pravna fakulteta UL

ISBN

961-6358-69-3

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 248 pages

Price

13,00 EUR (Regular)
8,00 EUR (Club)

E-publications