Title:
»Ritus gentis« Slovanov v vzhodnih Alpah. Model rekonstrukcije pravnih razmerij na podlagi najstarejšega jezikovnega gradiva
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Uvod

Pravnozgodovinske tipologije in rekonstrukcije

O naravi prava in jezika prava v zgodovinski perspektivi

Jezikovno gradivo

Metode in raziskovalni proces

Obravnava jezikovnega gradiva

Zaključne ugotovitve

Publishing Houses

Pravna fakulteta UL • Založba ZRC

ISBN

961-6358-69-3

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 248 pages

Price

13,00 EUR (Regular)
8,00 EUR (Club)

E-publications