Title:
Prostor in čas v frazeologiji
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

48 avtorjev iz 12 držav razkriva različne segmente frazeološkega izražanja prostorskosti in časovnosti. Avtorji se teme lotevajo z zelo različnih zornih kotov in z različnimi jezikoslovnimi pristopi, predvsem pa s frazeološkim gradivom vseh slovanskih jezikov – beloruščine, bolgarščine, bosanščine, češčine, hrvaščine, makedonščine, poljščine, ruščine, slovaščine, slovenščine, srbščine, ukrajinščine, posamično tudi primerjalno z angleščino in nemščino ter celo baltskimi jeziki. Monografija tako prinaša ne le vso raznolikost frazeološko izražene jezikovne slike sveta, temveč tudi raznolikost »jezikoslovne slike« tega sveta v začetku 21. stol. Najti pa je mogoče v njej tudi podatke in gradivo povsem praktične vrednosti – tako je npr. za študente rusistike v enem od poglavij predstavljen celoten nabor ruskih frazeoloških enot za koncept otroštva kot odlomka časa.

Publishing House

Znanstvena založba Filozofske fakultete

Co-publisher

Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

ISBN

978-961-237-813-4

Specifications

paperback • 16,5 × 23,5 cm • 539 pages

Price

24,00 EUR (Regular); for sale in the bookshop Azil