Title:
Pravopis medicinskih izrazov. Druga, popravljena in dopolnjena izdaja
Edited by:
Other authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Pravopis medicinskih izrazov je nastal ob delu za Slovenski medicinski slovar. Vsebuje 32.573 slovarskih člankov, v katerih so predstavljeni strokovni izrazi, ki jih spozna študent medicine med dodiplomskim študijem. Njegov namen je dati uporabnikom navodila za pravilno pisavo, izgovarjavo, pregibanje in druga pojasnila.

Publishing House

Medicinska fakulteta UL

ISBN

961-90305-3-2

Specifications

hardback • 22 × 30 cm • 611 pages

Price

sold out