Title:
Pravni terminološki slovar. Do 1991, gradivo
Edited by:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Pravni terminološki slovar (do 1991, gradivo) je enojezični razlagalni slovar. Obsega 12.363 slovarskih člankov z relevantnimi pravnimi zvezami in je jezikovna poustvaritev slovenskega pravnega reda, aktualnega do spremembe družbenega sistema leta 1990 oz. osamosvojitve Slovenije leta 1991. Čeprav je gradivno omejen na obdobje do 1991, predstavlja največjo sistematično zbirko slovenske pravne terminologije in je zato lahko osnova za izdelavo sodobnega pravnega slovarja. Vključuje pravnozgodovinske pojme, pojme, ki so se v slovenskem pravu uporabljali pred drugo svetovno vojno in kažejo državotvornost slovenskega naroda, pojme, ki jih je ustvaril socializem, v manjši meri je upoštevana tudi pojmovnost, oblikovana z družbeno-političnimi spremembami ob koncu 80. let prejšnjega stoletja.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-72-2

Specifications

hardback • 18 × 25 cm • 560 pages

Price

sold out