Description

Pravni terminološki slovar prikazuje pojmovni svet sodobnega slovenskega prava. V več kot 10.000 slovarskih sestavkih predstavljamo terminologijo sodobne slovenske pravne znanosti, pravne prakse in pravne norme (zlasti zakonodaje) po letu 1991. Slovar je namenjen predvsem pravnim strokovnjakom, torej pravnikom, ki opravljajo najrazličnejše poklice (od sodnikov, odvetnikov, notarjev, tožilcev, do vodij kadrovskih služb in pravnih oddelkov v podjetjih). Namenjen je tudi študentom prava in sorodnih ved, saj se tako na strokovno ustrezen način seznanjajo s pojmovnim sistemom slovenskega prava. Za uporabo slovarja je potrebno vsaj osnovno poznavanje pravne stroke. To ne pomeni, da ga ne morejo s pridom uporabljati novinarji, prevajalci, lektorji in drugi, ki se pri svojem delu srečujejo s pravno terminologijo. Vendar je treba upoštevati, da so definicije, predstavljene v terminološkem slovarju, zelo zgoščene in dovolj informativne za strokovnjaka, ki pozna pojmovni sistem stroke, drugi uporabniki pa dobijo predvsem primerno izhodišče, da lahko po potrebi poiščejo dodatne informacije.

The Dictionary of Legal Terminology shows the conceptual system of modern Slovenian law. In more than 10,000 dictionary entries, we present the terminology of contemporary Slovenian legal science, legal practice and legislation after 1991. The dictionary is primarily intended for legal experts, who practice various professions (including judges, lawyers, notaries, prosecutors as well as heads of HR and legal departments in companies). It is also intended for students of law and related sciences, in order to familiarize them with the conceptual system of Slovenian law in a professionally relevant manner. In order to use the dictionary efficiently at least a basic knowledge of law is required. This does not mean that journalists, translators, proof-readers and others who encounter legal terminology cannot use it. However, it should be borne in mind that definitions contained in a terminological dictionary are very concise and sufficiently informative only for an expert who is familiar with the conceptual system of a specific field of study, while other users are provided with a suitable starting point so they can find additional information if necessary.

More ...

Svit Komel: Franovo pravno drevo; Radio Študent, 6.4.2018

Mojca Mavec: PRAVNI JEZIK; TV Slov. 1, Dobro jutro, 30.3.2018

Tadej Košmrlj, Uršula Zaletelj: Advokatščina ali pravni jezik; Val 202, 23.3.2018

Kako dobro poznate pravno terminologijo?; ZRCalnik, 14.2.2018

Promocijska brošura; september 2017

Posnetek okrogle mize ob izidu Pravnega terminološkega slovarja:

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0022-3

Specifications

hardback • 18 × 25 cm • 418 pages

Price

69,00 EUR (Regular)
55,00 EUR (Club)

E-publications

Database Terminologišče (2019)
ISBN 978-961-05-0173-2