Title:
Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja (zbornik referatov z mednarodnega znanstvenega simpozija v Ljubljani, 16.–18. septembra 2010)
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Zbornik objavlja 25 referatov z istoimenskega mednarodnega znanstvenega simpozija, ki je v Ljubljani potekal od 16. do 18. septembra 2010 in je bil posvečen 100. obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja, zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani, ustanovitelja in dolgoletnega aktivnega člana Etimološko-onomastične sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in enega najvidnejših slovenskih jezikoslovcev 20. stoletja, doma in po svetu priznanega etimologa in onomasta slovenskega in slovanskega izraznega fonda. Tematika zbornika je osredotočena na vprašanje, v čem in kako lahko etimološke raziskave, opravljene skozi prizmo trenutno najdejavnejših in najvidnejših predstavnikov te stroke v Sloveniji in v drugih evropskih državah, pripomorejo k razreševanju vprašanja o jezikovni naravi praslovanščine, njeni dialektizaciji in nastanku jezikovnih podlag, ki so generirale posamezne slovanske jezike. Prispevki so z vsebinskega in metodološkega vidika aktualni za krepitev objektivizacije etimologije kot znanstvene discipline, znotraj tega tudi za razvoj diahronega pomenoslovja, ki je prav tako tudi ključno za genetsko identifikacijo jezikovnega gradiva.

The proceedings contain 25 papers from the international scientific symposium under the same title which took place in Ljubljana from the 16th to the 18th of September 2010 and was dedicated to the 100th anniversary of the birth of the academician France Bezlaj. From the point of view of contents and methodology, the papers are relevant to reinforcement of the process of rendering etymology as a scientific discipline more objective, and within this process, to the development of diachronic semantics, which is also crucial to genetic identification of language material.

Publishing Houses

Slovenska akademija znanosti in umetnosti • Založba ZRC

ISBN

978-961-254-386-0

Specifications

hardback • 16,8 × 24 cm • 344 pages

Price

27,00 EUR (Regular)
23,00 EUR (Club)

E-publications