Title:
Ponovne objave člankov s kartami za Slovenski lingvistični atlas (do leta 2008)
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Ob nastajanju Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA) so v ponovnih objavah člankov s kartami za SLA dokumentirani začetki tega težko pričakovanega dela slovenske dialektologije in pot, ki bo končno privedla do njegove uresničitve. Ponovno so objavljeni vsi do leta 2008 izšli članki z jezikovnimi kartami za SLA, opremljeni z ustrezno bibliografijo in s kazali, pa tudi pripomočki, uporabljeni pri zbiranju gradiva za SLA (vprašalnica in osnovna narečna karta z mrežo krajev, kjer je bilo zapisano gradivo). Od leta 2010 tudi na svetovnem spletu.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-122-4

Specifications

CD-ROM

Price

not for sale

E-publications