Title:
Ponovne objave člankov s kartami za Slovenski lingvistični atlas (do leta 2008)
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-122-4

Specifications

CD-ROM

Price

not for sale

E-publications

Web Publication (html)
ISBN 978-961-254-179-8