Title:
Planinski terminološki slovar. Slovensko-angleško-nemško-francosko-italijanski slovar planinskega, alpinističnega, plezalskega izrazja
Edited by:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Planinski terminološki slovar je petjezični razlagalni in slovar. Vsebuje 3615 poimenovanj, ki jih uporabljajo planinci, alpinisti, plezalci, odpravarji, gorski reševalci in gorski vodniki. V manjšem obsegu je prikazano tudi strokovno pogovorno in nižje strokovno pogovorno izrazje, gorsko rastlinje in živalstvo pa nista upoštevana. Iztočnice so pomensko in jezikovno opisane, ovrednotene glede na jezikovnokulturno vrednost in pogostost rabe. Angleški, nemški, francoski in italijanski ustrezniki slovenskih poimenovanj omogočajo mednarodno komunikacijo.

A Dictionary of Mountaineering Terminology is a normative explanatory dictionary in five languages. It contains 3615 terms used by mountaineers, alpinists, expedition members, mountain rescuers and mountain guides. English, German, French and Italian equivalents of the Slovenian terms enable international communication. The dictionary was compiled by a committee of experts from various generations and branches of science (A. Mlač, S. Klinar, B. Leskošek, B. Pollak, F. Savenc, P. Šegula, A. Vengust, S. B. Zupet), headed by the specialist lexicologist M. Humar.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6358-68-5

Specifications

hardback • 18 × 25 cm • 456 pages

Price

sold out

E-publications

Database Terminologišče (2013)
ISBN 978-961-254-471-3