Title:
Papirniški terminološki slovar
Edited by:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Papirniški terminološki slovar je razlagalni, normativni in večjezični (slovensko-angleško-francosko-nemški) slovar slovenskega papirniškega izrazja. Vsebuje 4441 slovenskih strokovnih izrazov, predstavljenih v slovarskih člankih, in 4113 angleških, 3662 francoskih in 3959 nemških ustreznikov zanje. Slovar ima dva dela: v prvem so razloženi slovenski strokovni izrazi, dodani so jim tujejezični ustrezniki, drugi del pa vsebuje angleško-slovenski, francosko-slovenski in nemško-slovenski slovar.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-20-X

Specifications

hardback • 20 × 28 cm • 353 pages

Price

not for sale